Ágazatközi esetmegbeszélő csoport

A képzés célja, tartalma:

A jelen projektben megvalósuló ágazatközi esetmegbeszélés egy interdiszciplináris módszer. Célja, hogy közös szakmai nyelvet és egységes eljárásrendeket segítsen kialakítani, oldja a munkát nehezítő szakmaközi hierarchikus beidegződéseket.

Az ágazatközi esetmegbeszélés újszerűsége abban rejlik, hogy nem csupán a különböző szakterületeken dolgozó szakemberek találkozását teszi lehetővé, hanem egy-egy eset kapcsán együttműködésre, közös gondolkodásra, tényleges problémafeltárásra és problémakezelésre kerül sor.

Főbb témák: motiváció, szemlélet és attitűd, asszertivitás, ágazatközi szakmai szerepek, feladatok és kompetenciák, problémakezelés, konfliktuskezelés, rendszerszemlélet és rendszerelméleti megközelítés, hatalom és hierarchia, gyermekutak.

Jelenleg nem hirdetünk képzést, kérjük látogasson vissza később.

Itt olvashatja az ágazatközi esetmegbeszélő képzés módszertani háttéranyagát.