Gyermekút a kora gyermekkori intervenciós ellátórendszerben

Kedves Érdeklődő Szakember!

Figyelmébe ajánljuk a Gyermekút a kora gyermekkori intervenciós ellátórendszerben című akkreditált/minősített, ingyenes továbbképzésünket, amelyet jelenleg online formában valósítunk meg.

Pedagógus-továbbképzésben alapítási engedély száma 578/10/2020, beszámítható óraszám 32 óra.

Szociális továbbképzésben alapítási engedély száma SZOC-Munk-CSBO-E-07/2020., pontértéke 20 pont (munkakörhöz kötött továbbképzésként bölcsődei kisgyermeknevelőknek, gyógypedagógusoknak és szaktanácsadóknak számolható el).

Egészségügyi szakdolgozók továbbképzésében alapítási engedély száma SZTK-A-7185/2021, pontértéke 20 pont (szabadon választható elméleti továbbképzésként gyermek ápolás és gondozás, mozgásterápia és fizioterápia, szülészeti ellátás, védőnői ellátás, rehabilitációs és életvezetést támogató és dietetikai szakmacsoportokba tartozó szakdolgozók számára szerezhető meg a fenti pontszám).

Egészségügyi orvosi továbbképzésben (OFTEX) 2021. II. félévében alapítási engedély száma SE-TK/2021.II/00108, pontértéke 50 pont.

Kiknek ajánljuk?

Képzésünket az egészségügyi alapellátás szakembereinek: védőnőknek, házi gyermekorvosoknak, vegyes praxisú háziorvosoknak, az egészségügyi szakellátásban dolgozó szakorvosoknak, klinikai szakpszichológusoknak, gyógytornászoknak; a köznevelés területén dolgozó óvodapedagógusoknak, gyógypedagógusoknak, fejlesztőpedagógusoknak, pszichológusoknak, konduktoroknak, felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező, a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatott szakembereknek; a szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi területen működő szakembereknek (többek között kisgyermeknevelőknek, családsegítőknek, esetmenedzsereknek) ajánljuk.

Mi a képzés jelentősége, újdonsága?

A kora gyermekkori intervenció több ágazat munkamegosztásában zajlik, az egészségügyi, a köznevelési, a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi területet egyaránt érinti. A különböző ágazati irányítás alá tartozó intézményeket nem köti össze egy egyértelműen szabályozott gyermekút. Kevéssé alakulnak ki stabil kapcsolatok az intézmények és szakemberek között, hiányosan működnek a kommunikációs csatornák, nem láthatók egymás számára a szakmai tevékenységek. A továbbképzés ezt a hiányt igyekszik pótolni. A képzés specialitása, hogy heterogén képzési csoportokban valósul meg, a fentebb említett ágazatok képviselői egy csoportban vesznek részt, minden ágazatban akkreditált, azonos képzési tartalom alapján. Négy különböző kompetenciával rendelkező szakember tartja a képzéseket (gyermekgyógyász, gyógypedagógus, pszichológus és szociális munkás/szociálpedagógus), minden képzési alkalommal különböző összetételű képző párokat alkotva. A képzés a szakemberek számára egy rendszerszemléletű, az interdiszciplináris együttműködésekre és a családközpontú ellátásra fókuszáló s egyben a hétköznapi gyakorlat során is hasznos információkkal szolgáló egységes tudásbázist kíván nyújtani. Ez segítséget nyújt a szakembereknek a teljes ellátórendszerben való eligazodásban, a továbbküldési, jelzési utak feltérképezésében, és a különféle ágazatokhoz, szakterületekhez tartozó szakemberek feladatainak átlátásában.

Mi a képzés célja, tartalma?

A képzés célja, hogy a résztvevők megismerjék az ellátórendszer speciális feladatait, megközelítési fókuszait, működését, egymáshoz való kapcsolódásukat az egészségügyi, a szociális és a pedagógiai ellátási területeken. A képzés során megismerik a 0–6 éves gyermekek és családjaik szükséglet alapú ellátásának lehetőségeit az átlagtól eltérő fejlődés, a sérülésspecifikus, valamint a pszichoszociális okok miatti veszélyeztetettség esetében. Ismereteket szereznek az eltérő fejlődésről, megismerik többek között az autizmus spektrum zavar, a tanulási, viselkedési nehézségek, valamint a stresszel, traumával összefüggő zavarok alapvető jellemzőit. Megismerik továbbá a különböző jogosultságcsoportok esetében a továbbküldési, jelzési utakat annak függvényében, hogy milyen szakembertől, szervezettől, mikor érkezett az első jelzés. Képessé válnak a probléma észlelésére, az esetek komplex megközelítésre, a különböző életkorokban és súlyosságú állapotokban adekvát ellátórendszeri útvonal megtervezésére. A képzés során munkájuk során alkalmazható gyakorlati tapasztalatokra tesznek szert az interdiszciplináris teamtevékenységben és fejlődik az egymással és a szülőkkel, családokkal való kommunikációjuk. A képzés ismeretanyagának birtokában tisztában lesznek minden egyes jogosultsági csoport esetében azzal, hogy az egyes dimenziókban pontosan mi a teendőjük a különböző szakembereknek, hogy kinek milyen feladata van a továbbküldési, jelzési utakat illetően.

Milyen óraszámban, módszerekkel sajátítható el a képzési tartalom?

A továbbképzés időtartama 32 óra, amely 4 alkalommal napi 8 órában, alkalmanként 9:00-16:00 óráig valósul meg. A képzést megelőzi egy 2 órás előkészítő alkalom. Az előkészítő 15:00 órakor kezdődik. Az előkészítő célja, hogy a résztvevők megismerkedjenek a képzés keretrendszerét biztosító online felület használatával, így a képzési alkalmak során már magabiztosan tudjanak dolgozni a Teams-ben.

A képzés során alkalmazott módszerek: interaktív előadás, konzultáció, a résztvevők előzetes tapasztalatára épülő páros és csoportmunkák, szakmai anyagok feldolgozása, esetmegbeszélések. A kompetenciák felmérésére kérdőívek szolgálnak, a kompetenciák fejlesztése pedig szituációs gyakorlatokon keresztül, esetkonferencia megvalósítása révén, és gondolattérkép módszerével megalkotott szakmai protokoll bemutatásán keresztül valósul meg. Ezen munkaformák, módszerek az informatikai keretrendszer által biztosított online térben szerveződnek.

Milyen formában ajánljuk képzésünket?

A kialakult járványhelyzetre tekintettel online kontakt képzésként akkreditált továbbképzésünket ajánljuk, amely lehetőséget ad a képzés biztonságos elvégzésére.

Milyen technikai feltételek szükségesek résztvevői oldalról?

Számítógép, szélessávú internet elérés, webkamera, mikrofon, letöltött TEAMS alkalmazás szükséges. (Mobiltelefon használata nem elég a képzésen való részvételhez.)

Mikor indul a képzés?

A képzési csoportokat a jelentkezői igényeknek megfelelően folyamatosan indítjuk.

Érdeklődés esetén kérjük, írjon a gyermekut@gyermekut.hu e-mail címre, vagy keresse kollégánkat a +36-70-513-0904-es telefonszámon.