Kutatás

Kutatás

A projekt keretében kiterjedt kutatást indítottunk annak érdekében, hogy tudományos megalapozottsággal valósulhassanak meg a projekt legfontosabb célkitűzései úgy, mint a közös gyermekút kialakítása, az intézménystruktúra működési szempontú korszerűsítése valamint a szolgáltatások típusainak és formáinak bővítése. Az alábbiakban részletesen ismertetjük kutatásunk területeit és fő fókuszát.

1. Kutatás a kisgyermek fejlődésével kapcsolatos ismeretekhez:

A kora gyermekkori ellátórendszerrel, a kisgyermekek fejlődésével, nevelésével kapcsolatos ismeretekre irányuló országos reprezentatív kutatás fő elemét a szülői kérdőívek jelentették. A szülői kérdőívek az alábbi fő témakörökre fókuszáltak:

- milyen módon veszik igénybe a szülők az ellátórendszert

- az ellátórendszerrel kapcsolatos tapasztalatok

- szülői ismeretek a gyermeki fejlődésről

- szülői ismeretek a gyermekegészségügyi kérdésekről

2. Kutatás a gyermekvédelmi és a szociális szakellátásban elhelyezett fogyatékos vagy más okból speciális támogatást igénylő gyermekek ellátásához:

A gyermekvédelmi és a szociális szakellátásban elhelyezett fogyatékos vagy más okból speciális támogatást igénylő gyermekek ellátását feltáró kutatás átfogó célja, hogy felmérjük mennyire igazodik az ellátórendszer az érintett gyermekek szükségleteihez?

További cél, hogy pontos információk álljanak rendelkezésre a gyermekvédelmi és szociális szakellátásban élő, speciális támogatást igénylő kisgyermekek létszámáról, a számukra nyújtott fejlesztő szolgáltatások elérhetőségéről, a szakemberek koragyermekkori intervenciós ismereteiről. A kutatás kitér az ellátottak családi kapcsolataira, a kapcsolattartás alakulására és a családi környezetben történő nevelkedés lehetőségeire is.