Szakemberek módszertani támogatása

Szakemberek módszertani támogatása

A projekt az iskoláskor előtti gyermekek ellátási folyamatában egységes szakmai szabályok érvényesülését, kutatásokon alapuló szakmai irányelvek, protokollok, standardok elkészítését tűzte ki célul(pl. utógondozás irányelve, iskolakészültségi protokoll, mozgásterápiás protokoll, szűrési protokoll stb). Az ennek keretében kidolgozott módszertani kiadványokkal segítik elő, hogy a gyermekeket ellátók számára egységes, minden közreműködő számára azonos, de a szakmai kompetenciákat is megjelenítő dokumentumok kerüljenek bevezetésre.

1. Minőségi indikátorok kidolgozása és folyamatos minőségfejlesztés (CQI) az intenzív koraszülött ellátásban:

A magyarországi koraszülött ellátás jelenleg nem alkalmaz olyan indikátorokat, amelyek egyértelműen, objektíven mérik az intenzív koraszülött ellátás eredményességét, és alapul szolgálhatnának a finanszírozáshoz és a további fejlesztésekhez, minőségbiztosításhoz.

A projektben olyan kritériumok, indikátorok kerülnek meghatározásra, melyek az ellátás minőségét befolyásolják és a koraszülött ellátás magasabb szintre emelését segítik.

2. Utógondozás irányelve:

Egy olyan szakmai irányelv kerül kidolgozásra, amely a hazai jó gyakorlatok és külföldi benchmarkok alapján kíván használható segítséget nyújtani a rizikó újszülöttek körül tevékenykedő szakembereknek, fejlesztőknek, házi gyermekorvosoknak, védőnőknek, és nem utolsósorban a szülőknek.

3. Az iskolába lépést megelőző komplex vizsgálat protokollja:

Folyamatdiagnosztikai szemlélet kidolgozása a gyermekek iskolába lépési idejének és módjának meghatározásában, a kora gyermekkori fejlődést követő szűrések egységes rendszerében nyújt segítséget.

4. Óvodai fejlődéskövető szűrővizsgálatok rendszere az iskolába lépés idejéig:

A kidolgozott protokoll harmonizálja az ágazatok közötti szűrések, feladatok elosztását, valamint elősegíti a szakmailag jól szervezett és egységesített szűrési protokoll bevezetését. Átfogó célja, hogy komplex ellátási tevékenységet indítson az egészségügyi, szociális és köznevelési területeken egyaránt, hogy ezzel egységesen történjen a kora gyermekkori fejlődést érintő anomáliák azonosítása.

5. Mozgásterápiás protokoll a kora gyermekkori intervencióban:

A protokoll a hazánkban használt kora gyermekkort érintő mozgásterápiás módszereket rendszerezi és csoportosítja, egy-egy eljárás szakmai tartalmát, az egyes életkori övezetekben megvalósuló formáját mutatja be.

A protokoll célja, hogy szakmai konszenzuson alapuló eljárásrendeket, ajánlásokat fogalmazzon meg, mely a klinikai tapasztalatokat a legkorszerűbb ellátásra való igénnyel ötvözi, és az ellátott családok szempontjait teljes mértékben szem előtt tartja.