Téma- és célcsoport-specifikus képzések a kora gyermekkori intervenció területén

TÉMA- ÉS CÉLCSOPORT-SPECIFIKUS KÉPZÉSEK

Céljuk egy szűkebb vagy egy speciális szakterület (pl. állapotmegismerés, diagnosztika, pedagógiai tanácsadás) megismertetése, illetve a résztvevők egy meghatározott körének szóló ismeretek átadása.

1. MEGFIGYELÉS ÉS ÁLLAPOTMEGISMERÉS

A képzés célja, tartalma:

A továbbképzés bevezető részében a résztvevők általános ismereteket szereznek az állapotmegismerés folyamatáról, hangsúlyozva a klasszifikáló, kategorizáló diagnosztikától a korszerű állapotmegismerésig ívelő szemléletváltást. A továbbképzés további tematikai egységeit a fejlődési zavarok egyes területei szerint definiálják. A fókuszban a szenzoros és szenzomotoros zavarok, a mozgászavarok, a globális fejlődési zavar, az intellektuális képességzavar, valamint a figyelemhiányos/hiperaktivitás-zavar tüneteit mutató kisgyermekek megfigyelése, a kommunikációs nehézségeket, nyelvfejlődési késést mutató kisgyermekek, az autizmusspektrum-zavar, érzékszervi fogyatékosságok állapotmegismerésének aktuális kérdései állnak.

A képzés keretei:

A továbbképzés 30 órás, 3 napos képzés.

Hány fős egy csoport?

Egy képzési csoport 16-20 fővel indul.

Kiknek ajánljuk?

Többek között gyógypedagógus, pszichológus, konduktor, gyógytornász szakembereknek, különös tekintettel a pedagógiai szakszolgálati tevékenységet végző intézményekben dolgozókra.

Jelenleg nem hirdetünk képzést, kérjük látogasson vissza később.


2. GYÓGYPEDAGÓGIAI TANÁCSADÁS, KORAI FEJLESZTÉS

A képzés célja, tartalma:

A továbbképzés célja, hogy betekintést nyújtson a résztvevőknek a kora gyermekkori családközpontú tanácsadás elméleti és gyakorlati ismereteibe, elhelyezze a gyógypedagógiai tanácsadás, a korai fejlesztés és a gondozás tevékenyégét a kora gyermekkori intervenció rendszerében, és tárgyalja az intézményes szereplők kapcsolódási lehetőségeit.

A családokkal történő munka sajátos szempontjai és a család mint rendszer témakörében megismerteti a résztvevőket az eltérő fejlődésű gyermeket nevelő családok mindennapjainak kérdéseivel, a korai fejlesztés folyamatát segítő és akadályozó családi tényezőkkel. Gyakorlatba ágyazottan, esetismertetéseken, filmelemzéseken keresztül ismereteket nyújt a gyógypedagógiai tanácsadás elméleti és gyakorlati kérdéseiről, a tanácsadás folyamatáról, valamint kitér a komplex beavatkozási stratégiák sérülésspecifikus sajátosságaira, érintve a korai fejlesztés területén leggyakrabban alkalmazott módszereket is.

A képzés keretei:

A továbbképzés 30 órás, 3 napos képzés.

Hány fős egy csoport?

Egy képzési csoport 16-20 fővel indul.

Kiknek ajánljuk?

Köznevelési intézményekben dolgozó szakembereknek, különös tekintettel a pedagógiai szakszolgálati tevékenységet végző szakemberekre, de a képzés nyitott az egészségügyben és a szociális ágazatban dolgozó szakemberek számára is. Elsősorban gyógypedagógus, konduktor, logopédus, pszichológus, fejlesztő pedagógus, gyógytornász végzettségű szakembereket várunk.

Jelenleg nem hirdetünk képzést, kérjük látogasson vissza később.


3. SZÜLŐ-GYERMEK KAPCSOLATI DIAGNOSZTIKA

A képzés célja, tartalma:

A továbbképzés célja olyan módszertani tárház elméleti és gyakorlati elsajátítása, amelynek fókuszában a kapcsolati szemléletű pszichodiagnosztika és az erre alapozott, tervezett prevenció és intervenció áll a gyermekekkel és családjaikkal folytatott interdiszciplináris szakellátásban, a szülő-gyermek kapcsolat támogatásának érdekében.

A képzés keretei:

2-4 hetes időintervallumokban egymást követő 6 alkalmas, alkalmanként 7 órás, folyamatba ágyazott, otthoni munkával kombinált kis csoportos képzés tutori támogatással, képzési csoportonként 8 fő részvételével. Keretlétszám: 40 fő.

Kiknek ajánljuk?

A képzés klinikai gyermek-szakpszichológus szakembereknek ajánlott.

Jelenleg nem hirdetünk képzést, kérjük látogasson vissza később.


4. PEDAGÓGIAI TANÁCSADÁS

A képzés célja, tartalma:

A pedagógiai tanácsadás szerepe és helye a bölcsődei/óvodai nevelésben. Párbeszéd a családokkal, különös tekintettel a sérült, az eltérő fejlődésmenetű, hátrányos helyzetű, illetve tehetséges gyermeket nevelő családokra. Tanácsadás a munkatársi közösségen belül. A kompetenciahatárok kérdése.

A képzés keretei:

A továbbképzés 30 órás, 3 napos képzés.

Hány fős egy csoport?

Egy képzési csoport 16-20 fővel indul.

Kiknek ajánljuk?

Bölcsődékben, minibölcsődékben, munkahelyi bölcsődékben, családi bölcsődékben/óvodákban dolgozó kisgyermeknevelő és óvodapedagógus szakembereknek ajánlott. A jelentkezés során előnyben részesülnek azok az intézmények, ahonnan a teljes munkatársi közösség jelentkezik, vagy a képzésen a(z) (tag)intézményvezető és a(z) (tag)intézmény legalább egy munkatársa részt vesz.

Jelenleg nem hirdetünk képzést, kérjük látogasson vissza később.


5. FELKÉSZÍTÉSEK A KORSZERŰ VIZSGÁLÓ- ÉS SZŰRÉSI ELJÁRÁSOK HASZNÁLATÁRA

5.1. AZ AUTIZMUSSPEKTRUM-ZAVAR DIAGNOSZTIKÁJA (ADOS)

A képzés célja, tartalma:

A továbbképzés célja, hogy felkészítsen az autizmus megbízható felismerését célzó standard diagnosztikus eszközök használatára.

A képzés keretei:

Kontaktórás, 5 napos továbbképzés, amelyet meghatározott időn belül 1 napos esetmegbeszélés követ. Egy képzési csoport 20 fővel indul, összesen 2 képzési csoport indul.

Kiknek ajánljuk?

A korai diagnosztika területén dolgozó ágazati (elsősorban a köznevelés és az egészségügy területén dolgozó) szakembereknek.

Jelenleg nem hirdetünk képzést, kérjük látogasson vissza később.


5.2. AZ AUTIZMUSSPEKTRUM-ZAVAR DIAGNOSZTIKÁJA (ADI-R)

A képzés célja, tartalma:

A továbbképzés célja, hogy felkészítsen az autizmus megbízható felismerését célzó standard diagnosztikus eszközök használatára.

A képzés keretei:

A továbbképzés kontaktórás, 4 napos képzés, amelyet meghatározott időn belül 1 napos esetmegbeszélés követ.

Hány fős egy csoport?

Egy képzési csoport 40 fővel indul.

Kiknek ajánljuk?

A korai diagnosztika területén dolgozó ágazati (elsősorban a köznevelés és az egészségügy területén dolgozó) szakembereknek.

Jelenleg nem hirdetünk képzést, kérjük látogasson vissza később.


5.3. AUTIZMUSSPEKTRUM-ZAVARRAL ÉLŐ GYERMEKEK KOGNITÍV, SZOCIÁLIS ÉS NYELVI KÉPESSÉGEINEK FELMÉRÉSE ÉS FEJLESZTÉSE

A képzés célja, tartalma:

A továbbképzés célja az autizmusspektrum-zavarral élő gyermekek kognitív, szociális és nyelvi képességeinek felmérése igen korai életkorban.

A képzés keretei:

A képzés 1 napos workshop külföldi trénerek vezetésével (angol nyelven, tolmácsolással).

Hány fős egy csoport?

Egy alkalommal rendezzük meg 150 fő részvételével.

Kiknek ajánljuk?

A születéstől az iskolába lépésig tartó életszakaszban lévő, autizmussal élő gyermekek fejlesztését végző szakembereknek.

Jelenleg nem hirdetünk képzést, kérjük látogasson vissza később.


5.4. HAZAI FEJLESZTÉSŰ GYERMEKFEJLŐDÉSI KÉRDŐÍV KISGYERMEKNEVELŐKNEK (0,5-4 ÉV) ÉS ÓVODAPEDAGÓGUSOKNAK (2,5-7 ÉV)

A képzés célja, tartalma:

Átfogó és könnyen értékelhető, a mindennapos tevékenységek megfigyelésén alapuló, a 0,5-4, illetve 2,5-7 éves korú gyermekek alapvető készségeit felmérő kérdőív, amelynek objektív kiértékelése hasznos támpontot ad a fejlődési lemaradások korai felismeréséhez, a különböző szűrővizsgálatok (pl. védőnői értékelések, iskolakészültségi vizsgálat) és egyéb speciális vizsgálatok megválasztásához és eredményeinek értékeléséhez.

A képzés keretei:

A továbbképzés 2 × 1 napos, folyamatba ágyazott képzés: 1 napos felkészítés, otthoni kipróbálás, gyakorlás, majd 1 napos esetmegbeszélés.

Hány fős egy csoport?

Egy képzési csoportban maximum 25 fő számára tudunk helyet biztosítani.

Kiknek ajánljuk?

Bölcsődében/óvodákban dolgozó kisgyermeknevelő és óvodapedagógus szakembereknek és szolgáltatást nyújtó személyeknek ajánlott.

Jelenleg kizárólag bölcsődei kisgyermeknevelők, szaktanácsadók és gyógypedagógusok részére indítunk képzéseket. Jelentkezni a gyermekut@csalad.hu email címen lehet.


5.5. FELKÉSZÍTÉS A SZENZOROS FELDOLGOZÁS RENDELLENESSÉGEINEK SZŰRÉSÉRE

A képzés célja, tartalma:

Felkészítés egy olyan életkorilag differenciált szűrő- és diagnosztikai teszt használatára, amelynek segítségével a szakember felmérheti a hétköznapi életben megjelenő érzékszervi és mozgásos tüneteket, és képet kaphat a szenzoros integrációs rendszer működési színvonaláról, azonosíthatja a problematikus mintázatokat. A terápiás munka során a beavatkozás irányának meghatározásához is támpontokat ad.

A képzés keretei:

A továbbképzés 30 órás folyamatba ágyazott képzés, amelynek keretében 2 kontaktnapot (20 óra) tartunk. A két kontaktnap között 30 nap telik el, ez idő alatt a résztvevők 10 órás időtartamban konzulensi támogatással dolgoznak.

Hány fős csoport?

Egy képzési csoportban 10-15 fő számára tudunk helyet biztosítani.

Kiknek ajánljuk?

Korai szűrést és állapotmegismerést végző egészségügyi és köznevelési ellátóknak, szolgáltatóknak (pl. pszichológus, gyógypedagógus, konduktor és gyógytornász szakembereknek), valamint egészségpszichológusoknak és védőnőknek.

Jelenleg nem hirdetünk képzést, kérjük látogasson vissza később.


5.6. FELKÉSZÍTÉS AZ INTEGRATÍV SZEMLÉLETŰ ISKOLÁBA LÉPÉSI VIZSGÁLATOK VÉGZÉSÉRE

A képzés célja, tartalma:

A továbbképzés célja, hogy felkészítsen az új fejlesztésű iskolába lépési vizsgálati eljárás használatára.

A képzés keretei:

A továbbképzés 30 órás képzés, amelynek keretében 3 kontaktnapot tartunk. A második és harmadik kontaktnap között minimum 3 hét telik el, ez idő alatt a résztvevők a vizsgálati eljárás használatában szereznek saját tapasztalatot.

Hány fős egy csoport?

Egy képzési csoportban 10-24 fő számára tudunk helyet biztosítani.

Kiknek ajánljuk?

A pedagógiai szakszolgálatok nevelési, tanácsadási és szakértői bizottsági feladatokat ellátó pszichológusainak és gyógypedagógus szakembereinek.

Jelenleg nem hirdetünk képzést, kérjük látogasson vissza később.


5.7. BAYLEY-III. VIZSGÁLÓELJÁRÁS

A képzés célja, tartalma:

A továbbképzés célja, hogy felkészítsen a csecsemők és kisgyermekek átfogó vizsgálatát célzó standard diagnosztikus eszköz használatára.

A képzés keretei:

A továbbképzés 2 napos kontaktórás képzés, amelyet meghatározott időn belül 1 napos esetmegbeszélés követ.

Hány fős egy csoport?

Egy képzési csoport 50 fővel indul.

Kiknek ajánljuk?

A korai diagnosztika területén dolgozó ágazati (elsősorban a köznevelés és az egészségügy területén) szakembereknek.

Jelenleg nem hirdetünk képzést, kérjük látogasson vissza később.


6. FELISMERÉS ÉS TÁMOGATÁS

A képzés célja, tartalma:

A továbbképzés a fogalmak tisztázásával kezdve elméleti áttekintést nyújt a kora gyermekkori intervenció tevékenységrendszeréről, a tipikus fejlődésmenet jellemzőiről, az eltérések jelzőtüneteiről és az érintettek köréről. Betekintést ad más ágazatok kora gyermekkori intervencióban betöltött szerepébe, tárgyalja a védőnői jelzőrendszer szerepét és a pedagógiai szakszolgálatok diagnosztikai tevékenységének működését, a gyógypedagógiai tanácsadás jelentőségét.

Az elméleti ismereteket gyakorlati tapasztalatszerzéssel összekötve gyakorlati segítséget ad a résztvevőknek az alábbi témákban: a sérült gyermek intézményi nevelésbe történő beszokása, a beszokás segítése, a fejlesztő tevékenység, valamint a család támogatási lehetőségei, az egyéni sajátosságok és szükségletek lehetséges támogatási módszerei a nevelés folyamatában, a családok, a szülői szerep terhei a mindennapokban, támogató szerepek az inkluzív szemléletben.

A képzés keretei:

A továbbképzés 3 × 1 napos, 30 órás képzés.

Hány fős egy csoport?

Egy képzési csoport 16-20 fővel indul.

Kiknek ajánljuk?

Felsőfokú alapvégzettséggel (sem BSc, sem MSc) nem rendelkező, de a kora gyermekkori intervencióban résztvevő, illetve annak érintettjeivel kapcsolatban álló szakembereknek, többek között bölcsődei szakgondozóknak, csecsemő- és kisgyermekgondozóknak, bölcsődei dajkáknak, bölcsődei szolgáltatást nyújtó szakembereknek, gyógypedagógiai asszisztenseknek, pedagógiai asszisztenseknek, gyógypedagógiai segítő munkatársaknak, gyermekotthoni asszisztenseknek, szociális asszisztenseknek, gondozóknak, gyermekfelügy

Jelenleg nem hirdetünk képzést, kérjük látogasson vissza később.