Kognitív és logopédiai terápiák

Kognitív és logopédiai terápiák

A koraszülött vagy sérült gyermek fejlődése szempontjából kiemelt jelentőségű, hogy minél korábbi életkorban elkezdődjön a fejlesztése. Ennek érdekében fontos, hogy hazaérkezés után, vagy ha problémát észlelnek gyermekük fejlődésével kapcsolatban, felkeressék a járási pedagógiai szakszolgálat, vagy korai fejlesztő centrum szakembereit. A gyógypedagógusból, mozgásfejlesztő szakemberből (gyógytornász, szomatopedagógus, konduktor) és pszichológusból álló szakmai team tud segítséget nyújtani a gyermek további fejlődésének érdekében.

Melyik terápiás módszert válasszuk gyermekünk és/vagy a családunk számára?

A terápiák sokasága nagy választási lehetőséget nyújt a családok számára. Mégis érdemes megfogadni azt a mondást, hogy a „kevesebb, néha több”. A szakemberek az első találkozás után segítenek kiválasztani azokat a terápiákat, amelyek a gyermek pszichomotoros fejlődése szempontjából a legfontosabbak. Fontos továbbá, hogy ha bármilyen problémájuk adódik, bizalommal forduljanak a gyermeküket kezelő szakemberek felé, hiszen csak akkor tudnak Önöknek segíteni, esetleg más szakembertől további segítséget kérni.

Milyen terápiás módszerek közül választhatunk?

A következőkben leírt terápiás módszerek nem minden pedagógiai szakszolgálatnál elérhetőek, de fontosnak tartjuk az Önök tájékoztatását arra vonatkozóan, hogy milyen terápiás eljárások lehetnek hasznosak gyermekük fejlődése szempontjából.

Kognitív terápia

A kognitív terápia a korai fejlesztésen belül a komplex gyógypedagógiai fejlesztést jelenti. A motoros funkciók fejlesztése, a kommunikáció, a kisgyermek játéktevékenysége hozzájárul a kognitív funkciók fejlődéséhez, amelynek fejlesztése többnyire egyéni foglalkozás keretén belül valósul meg. A gyermeket vizuális, auditív, taktilis és kinesztetikus ingerek alkalmazásával, a játékok, eszközök felhívó, motiváló jellegét kihasználva fejlesztik.

A kognitív terápia a megkésett és eltérő fejlődésű gyermekek minden célcsoportjánál alkalmazható.

Logopédiai terápia

1. Egyéni beszédindító terápia

A kisgyermek az anyával együtt vesz részt a logopédiai foglalkozáson. A logopédiai felmérést követően gyermek fejlettségi szintjéhez igazodva a logopédus a szükséges területeken segíti a beszédfejlődést, a szülőnek mintát adva, az otthoni foglalkozást elősegítve törekszik a beszéd és a kommunikáció fejlődésének előmozdítására.

2. Csoportos beszédindító/beszédfejlesztő terápia

3-4 kisgyermek az édesanyjával együtt vesz részt a foglalkozásokon. A célirányos, játékos, mozgás, ritmus, ének, beszédfejlesztő feladatokban az anyáknak is aktív szerepük van. A csoport adta lehetőségvfejleszti a szociális készségeket is .

3. Beszédfejlődési zavar, komplex beszédterápia

Súlyosabb esetben előfordulhat, hogy a beszédkéséshez többféle beszéd-nyelvi eltérés/zavar is társul. Érintett lehet az észlelés, értés, kivitelezés, a beszéd adekvát használata. Eltérő fejlődésmenet figyelhető meg, a normál beszédfejlődés fázisai felcserélődhetnek, kimaradhatnak. Gyakran nehezen/részlegesen tudják a gyermekek a beszéd-nyelvet kommunikációs eszközként használni, hallás és az értelmi képességek épsége mellett is.

Ilyenkor intenzív, komplex logopédiai terápiát szükséges alkalmazni, ami a részletes logopédiai vizsgálat során feltárt beszéd-nyelvi területeket célozza meg.

(Szabóné Harangozó Andrea)