Zene- és állatasszisztált terápia

Zene- és állatasszisztált terápia

A koraszülött vagy sérült gyermek fejlődése szempontjából kiemelt jelentőségű, hogy minél korábbi életkorban elkezdődjön a fejlesztése. Ennek érdekében fontos, hogy hazaérkezés után, vagy ha problémát észlelnek gyermekük fejlődésével kapcsolatban, felkeressék a járási pedagógiai szakszolgálat, vagy korai fejlesztő centrum szakembereit. A gyógypedagógusból, mozgásfejlesztő szakemberből (gyógytornász, szomatopedagógus, konduktor) és pszichológusból álló szakmai team tud segítséget nyújtani a gyermek további fejlődésének érdekében.

Melyik terápiás módszert válasszuk gyermekünk és/vagy a családunk számára?

A terápiák sokasága nagy választási lehetőséget nyújt a családok számára. Mégis érdemes megfogadni azt a mondást, hogy a „kevesebb, néha több”. A szakemberek az első találkozás után segítenek kiválasztani azokat a terápiákat, amelyek a gyermek pszichomotoros fejlődése szempontjából a legfontosabbak. Fontos továbbá, hogy ha bármilyen problémájuk adódik, bizalommal forduljanak a gyermeküket kezelő szakemberek felé, hiszen csak akkor tudnak Önöknek segíteni, esetleg más szakembertől további segítséget kérni.

Milyen terápiás módszerek közül választhatunk?

A következőkben leírt terápiás módszerek nem minden pedagógiai szakszolgálatnál elérhetőek, de fontosnak tartjuk az Önök tájékoztatását arra vonatkozóan, hogy milyen terápiás eljárások lehetnek hasznosak gyermekük fejlődése szempontjából.

Egyéb terápiák

1. Snoezelen (relaxációs) terápia

A módszer egyszerre terápiás és relaxációs céllal alkalmazható. A terápia során minden esetben ablak nélküli, vagy megfelelően árnyékolt szoba szükséges, amelyben helyet kapnak a vizuális érzékelést serkentő fényingerek (lámpák, fényvisszaverők, világítóeszközök, pl. lávalámpák), különböző mobil elemek úszó vagy lebegő formában, továbbá kivetítővel nagy méretben a falra vetített filmek, képek.

A módszer alapeleme a multiszenzoriális környezet kialakítása, amelyben az auditív észlelést kellemes zene, a tapintást, a taktilis és haptikus észlelést a legkülönfélébb anyagokból összeállított berendezés vagy tapintófal segíti. A vesztibuláris rendszert vízággyal, a szaglás folyamatát különböző aromaterápiás eszközök alkalmazásával biztosítják.

Elsősorban a koraszülöttek, a mozgáskorlátozott, az érzékszervi és a halmozottan sérült gyermekek terápiájában alkalmazzák a gyermek születésétől a korai fejlesztés végéig.

2. Fröchlich-féle bazális stimuláció (Bázisterápia súlyosan, halmozottan sérült gyermekek részére)

A bazális stimuláció célja az érzékelés-észlelés aktiválása. A módszer lényege, hogy valamennyi rendelkezésre álló receptorhoz a legegyszerűbb módon juttassa el az ingereket, ezáltal segítse a gyermek személyi és tárgyi környezetére irányuló feldolgozási folyamatainak kialakulását. A bázisterápia törekszik a csökkent ingerfeldolgozás következtében fellépő hiány kiegyenlítésére, az észlelési folyamatok megindítására, kialakítására.

A terápia a legősibb érzékleteket ingerli, ezért már születéstől a korai fejlesztés végéig alkalmazható.

3. Zeneterápia

A zeneterápia alkalmazása során a szakképzett zeneterapeuta előre megtervezett folyamatban, eszközként használja a zenét vagy a zenei elemeket (hang, ritmus, dallam, harmónia, dinamika) a korai fejlesztésben részesülő gyermek mentális, emocionális, szomatikus és interperszonális problémáinak csökkentése, ill. megszüntetése érdekében.

A zeneterápia elsődleges célja a kommunikációs képesség fejlesztése, a kapcsolatteremtés és az emberi kapcsolatok jobb működésének kialakítása valamint az érzelemkifejezés képességének megalapozása.

4. Állatasszisztált terápiák

Az állatasszisztált terápiák a kora gyermekkori intervenciós ellátásban is egyre gyakrabban jelennek meg, pozitív hatásukkal segítik az eltérő fejlődésű gyermekek funkcionális állapotának javulását. Az állatasszisztált terápiák változatos célkitűzéseket fogalmaznak meg, a mozgásfejlesztéstől a komplex személyiségfejlesztésig. Magyarországon leginkább elérhető a kutya- és a lovasterápia.

Az állatasszisztált terápiák nélkülözhetetlen közreműködői a szigorú minősítési szempontrendszernek megfeleltetett terápiás állatok. Az állatasszisztált terápiák eredményesen alkalmazhatók a legkülönfélébb gyermekkori fejlődési zavarok és kórképek kezelése során, pl. cerebral paresis, autizmus, hiperaktivitás és figyelemzavar stb. esetén.

(Szabóné Harangozó Andrea)