A diszlexia veszélyeztetettség jelei óvodáskorban

A diszlexia veszélyeztetettség jelei óvodáskorban

A dyslexia a tanulási zavarok egyik formája, fő tünete az olvasási képesség gyengesége. A gyermek számára problémát okoz a betűk felismerése, illetve az összeolvasás elsajátítása. A betűket felcserélheti, vagy ellenkező irányban olvashatja. Az olvasott szöveget nehezen és hibásan idézi fel, lényegét nem tudja visszaadni. Óvodáskorban a gyermeket nem tekintjük diszlexiásnak, hiszen még nincs elmaradás az olvasástudásban, de már ebben az életkorban is tapasztalhatunk figyelmeztető jeleket.

Milyen területeken tapasztalhatunk elmaradást?

Már egészen kicsi korban fontos a mozgásfejlődés megfigyelése, hiszen ennek kiemelt szerepe van az idegrendszer érésének szempontjából. Gyermekünk a mozgás segítségével fedezi fel a környezetét és tanulja meg uralni a testét. Ezért már csecsemőkorban figyeljünk fel arra, ha a mozgásfejlődésében eltérést tapasztalunk, például ha későn ül fel, későn kezd állni, járni, vagy ha valamelyik mozgásforma kimarad, például nem mászik.

A sok hangot érintő beszédhanghibák, a pöszeség, a nyelvi fejlődés késése, a szegényes szókincs szintén veszélyeztetettségre utal. Gyakori, hogy összekeveri az időbeli sorrendet, nem tudja a napszakok, napok, hónapok, évszakok neveit. A mondókákat, verseket nehezen tanulja meg és pontatlanul idézi fel, nem szeret mesét hallgatni.

Előfordul, hogy nehezen látja meg a különbséget és a hasonlóságot formák, ábrák között, illetve nehezen különbözteti meg a hangokat. A saját testen és térben való tájékozódás nehézségét, a bal-jobb megkülönböztetésének problémáit szintén figyelemkeltő jelnek tekinthetjük.

Milyen segítségre lehet szükség? Ki tud segíteni?

A mindennapi tevékenységek és a játék már önmagukban is hozzájárulnak gyermekük képességeinek fejlődéséhez. Amennyiben mégis azt tapasztalják, hogy egy-egy fentebb említett funkció fejlettsége jóval elmarad a gyermek életkorának megfelelő szinttől, legelőször érdemes az óvodapedagógushoz fordulni. Feltehetjük neki kérdéseinket és kikérhetjük véleményét, tanácsát, azzal kapcsolatban, ő hogyan látja a gyermeket.

Előfordul, hogy csak néhány területen tapasztalható eltérés, ezek a későbbiekben mégis alapját képezhetik tanulási nehézségnek vagy esetleg tanulási zavarnak. Éppen ezért fontos, hogy a fejlesztésre szoruló területeket időben felismerjék, és a személyre szabott fejlesztések minél hamarabb megkezdődjenek. Helyesen megválasztott játékokkal és személyre szabott fejlesztéssel csökkenthető a diszlexia kialakulásának veszélye. Ebben a pedagógiai szakszolgálat szakemberei tudnak számunkra segítséget nyújtani.

Szabóné Harangozó Andrea