A diszgráfia veszélyeztetettség jelei óvodáskorban

A diszgráfia veszélyeztetettség jelei óvodáskorban

A diszgráfia a tanulási zavarok egyik formája, fő tünete az írásképesség gyengesége. Előfordulhat önmagában, de a diszlexiás gyermekeknél sokkal gyakoribb. A gyermek számára problémát okoz a helyes ceruzafogás, a vonalközben való tájékozódás, a betűk alakítása. Gyakori, hogy kihagyja vagy felcseréli a betűket, a másolás és a tollbamondás nagy nehézséget jelent számára. Óvodás korban a gyermeket nem tekintjük diszgráfiásnak, de már ebben az életkorban is tapasztalhatunk figyelmeztető jeleket.

Milyen területeken tapasztalhatunk elmaradást?

Már egészen kicsi korban fontos a mozgásfejlődés megfigyelése, hiszen ennek kiemelt szerepe van az idegrendszer érésének szempontjából. Gyermekünk a mozgás segítségével fedezi fel a környezetét és tanulja meg uralni a testét. Ezért már csecsemőkorban figyeljünk fel arra, ha a mozgásfejlődésében eltérést tapasztalunk, például ha későn ül fel, későn kezd állni, járni, vagy ha valamelyik mozgásforma kimarad, például nem mászik.

Óvodás korban ügyetlen a mozgása, például nem szeret vagy nem tud biciklizni, labdát elkapni, mászókára felmászni. Problémát jelent számára az öltözködés, a cipőjét gyakran fordítva húzza fel, a cipőfűző megkötése, és a gombolás nehézséget okoz.

A finommozgása szintén elmarad a kortársaitól, rosszul fogja a ceruzát, nem szeret színezni, rajzolni. A tükörírás, a formák, számok, vagy betűk fordítva írása mindenképpen figyelmet érdemel. Előfordul, hogy nehezen látja meg a különbséget és a hasonlóságot formák, ábrák között. A saját testen és térben való tájékozódás nehézségét, a bal-jobb megkülönböztetésének problémáit szintén figyelemkeltő jelnek tekinthetjük.

A sok hangot érintő beszédhanghibák, a pöszeség, a nyelvi fejlődés késése szintén veszélyeztetettségre utal. Amennyiben a gyermeknek beszédészlelési problémái vannak bizonyos hangokat (például p-b, k-g, d-t) nem képes megkülönböztetni egymástól. Ez a későbbiekben az írásban is megjelenhet, például a baba helyett papát ír.

Milyen segítségre lehet szükség? Ki tud segíteni?

A mindennapi tevékenységek és a játék már önmagukban is hozzájárulnak gyermekük képességeinek fejlődéséhez. Amennyiben mégis azt tapasztalják, hogy egy-egy fentebb említett funkció fejlettsége jóval elmarad a gyermek életkorának megfelelő szinttől, legelőször érdemes az óvodapedagógushoz fordulni. Feltehetjük neki kérdéseinket és kikérhetjük véleményét, tanácsát, azzal kapcsolatban ő hogyan látja a gyermeket.

Előfordul, hogy csak néhány területen tapasztalható eltérés, ezek a későbbiekben mégis alapját képezhetik tanulási nehézségnek, vagy esetleg tanulási zavarnak. Éppen ezért fontos, hogy a fejlesztésre szoruló területek időben felismerésre kerüljenek és a személyre szabott fejlesztések minél hamarabb megkezdődjenek. Helyesen megválasztott játékokkal és személyre szabott fejlesztéssel csökkenthető a diszgráfia kialakulásának veszélye. Ebben a pedagógiai szakszolgálat szakemberei tudnak számunkra segítséget nyújtani.

Szabóné Harangozó Andrea