A pedagógiai szakszolgálat és tevékenységei

A pedagógiai szakszolgálat és tevékenységei

Pedagógiai szakszolgálat

A pedagógiai szakszolgálat az Önök és a pedagógusok nevelő munkáját segíti, komoly szerepe van a különleges bánásmódot igénylő gyermekek ellátásában is. A pedagógiai szakszolgálati intézmények két szinten működnek: székhelyintézményként és tagintézményként más-más feladatot látnak el. Megyénként (illetve a fővárosban) a székhelyintézményként működő pedagógiai szakszolgálati intézmények végzik a szakmai irányítást és koordinálást. A tagintézmények a megyék járásaiban, a fővárosban, illetve kerületeiben végzik a gyermekek vizsgálatát, fejlesztését, terápiás ellátását, illetve a segítséget nyújtanak a család kompetenciáinak megerősítésében. A szakszolgálati feladatok ellátását minden járási pedagógiai szakszolgálati tagintézménynek biztosítania kell. Ez azt jelenti, hogy az Önök lakóhelyének közelében is működik pedagógiai szakszolgálat, ahol gyermekük és családjuk számára segítséget tudnak nyújtani. A szakszolgálatok szolgáltatásainak igénybevétele állampolgári jogon jár, ingyenes.

Milyen tevékenységek történnek az intézményben?

- gyógypedagógiai tanácsadás, a korai fejlesztés és gondozás;

- szakértői bizottsági tevékenység;

- nevelési tanácsadás;

- logopédiai ellátás;

- továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás;

- konduktív pedagógiai ellátás;

- gyógytestnevelés;

- iskolapszichológiai és az óvodapszichológiai ellátás;

- kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása.

A tevékenységekről részletesebben további cikkeinkben olvashat.

Milyen szakemberek dolgoznak a pedagógiai szakszolgálatnál?

- gyógypedagógusok (tanulásban akadályozottak-, értelmileg akadályozottak-, hallássérültek-, látássérültek-, illetve autizmus spektrum pedagógiája szakirányon végzett gyógypedagógusok, logopédus, pszichopedagógus, szomatopedagógus)

- pszichológusok

- mozgásfejlesztő, mozgásterápiát végző szakemberek (konduktor, gyógytornász)

- gyógytestnevelők

- orvosok

Hogyan lehet igénybe venni a szolgáltatásokat?

Gyermekük fejlődése szempontjából fontos minél korábbi életkorban elkezdeni a fejlesztést, terápiás ellátást. A pedagógiai szakszolgálat szakemberei a vizsgálatot az Önök kezdeményezése alapján végezhetik el (vagy a bölcsőde, óvoda kezdeményezésére, az Ön beleegyezésével). Ennek érdekében fontos, hogy probléma esetén minél hamarabb felkeressék a járási pedagógiai szakszolgálat szakembereit.

Forrás: Gyermekút Módszertani Kézikönyv, szerk. KEREKI Judit, EFOP 1.9.5 A kora gyermekkori intervenció ágazatközi fejlesztése projekt, Budapest, Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft., 2020.

Szabóné Harangozó Andrea