A pszichológus

A pszichológus

Ki a pszichológus?

A pszichológus általában véve olyan segítő szakember, aki megfigyeli, tanulmányozza a lelki jelenségeket, törvényszerűségeket, és vizsgálja a megismerési folyamat, a gondolkodás, érzelmek, illetve az emberi viselkedés természetét. Végezhet továbbá személyiség- és teljesítményvizsgálatot, alkalmassági vizsgálatot, szociálpszichológiai felmérést. A problémákat egyéni és csoportterápia keretében kezeli. Tanácsadói munkájával elősegíti a lelki betegségek megelőzését, a hozzáfordulók problémáinak megoldását.

A pszichológus oklevéllel rendelkezők további szakirányú képzéseken folytathatják tanulmányaikat, például tanácsadó szakpszichológusként, egészségfejlesztő szakpszichológusként és pedagógiai szakpszichológusként (óvodai és iskolai szakpszichológusként) végezhetnek. Az egészségügy területén klinikai szakpszichológusokat képeznek. A pszichológusok szakvégzettségük alapján más-más kompetenciákkal rendelkeznek, illetve ez határozza meg, hogy a gyakorlatban mely területen helyezkednek el.

Milyen problémák esetén forduljunk pszichológushoz?

Ha a gyermek(nek):

- beilleszkedési nehézsége van,

- nehezen alakít ki társas kapcsolatokat,

- gyakori, ismétlődő konfliktusai vannak otthon vagy a közösségben,

- szorong, pszichoszomatikus tünetei vannak,

- agresszív, indulatkezelési és/vagy stresszkezelési nehézségei vannak,

- motiválatlan, érdektelen, alulteljesít, szétszórt, figyelmetlen,

- sokat sír, nyűgösködik,

- étkezési vagy alvási problémái vannak,

- váratlan, súlyos élethelyzetbe kerül (gyász, válás, stb.).

Hol és hogyan juthatunk pszichológiai ellátáshoz?

A pszichológus a pedagógiai szakszolgálati feladatokat ellátó intézményekben, óvodákban, iskolákban, valamint az egészségügyi- és szociális ellátórendszerben, továbbá magánellátás keretén belül egyaránt dolgozhat.

Önök a probléma észlelésekor önként kérhetik a gyermek vizsgálatát a pedagógiai szakszolgálatnál, ahol nevelési tanácsadás keretében történik az ellátása. Az első találkozás előzetes telefonos egyeztetés, vagy írásbeli kiértesítés alapján történik. A pszichológiai ellátás egyéni vagy csoportos formában zajlik, illetve ahol a szakember-ellátottság megengedi, családterápia is igénybe vehető.

A terápiát végző pszichológus elsősorban abban segíti Önöket, hogy hogyan tudják gyermekük viselkedését megérteni, szükség esetén saját nevelési módszereiket megváltoztatni. A terápiák célja a gyermek érzelmi stabilitásának, alkalmazkodó- és teljesítőképességének növelése, a szülő-gyermek kommunikáció és kötődés erősítése. A szakember szülőkonzultáció keretében rendszeresen tájékoztatja Önöket a gyermek állapotáról, fejlődéséről. Amennyiben a pszichológus úgy ítéli meg, hogy gyermekük problémájának megoldásához a család minden tagjának részvételére és tevékeny hozzájárulására is szükség van, családterapeutához küldheti Önöket. Erre elsősorban a következő problémák esetén lehet szükség: konfliktus a család tagjai között, válás, újraházasodás, mozaikcsaládba „csöppenés”, kommunikációs nehézségek, gyász, veszteség okozta nehézségek.

Fontos, hogy szoros együttműködést alakítsanak ki a gyermeküket ellátó szakemberrel, mert már néhány konzultáció is elég lehet ahhoz, hogy túljussanak a problémán.

Forrás: Gyermekút Módszertani Kézikönyv, szerk. KEREKI Judit, EFOP 1.9.5 A kora gyermekkori intervenció ágazatközi fejlesztése projekt, Budapest, Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft., 2020.

Szabóné Harangozó Andrea