A szakértői bizottsági tevékenység

A szakértői bizottsági tevékenység

A köznevelés rendszerében a pedagógiai szakszolgálatok szakértői bizottságai végzik a gyermekek komplex pszichológiai, pedagógiai-gyógypedagógiai, szükség szerint orvosi vizsgálatát. Sajátos nevelési igény gyanúja esetén a komplex vizsgálat alapján szakértői véleményt készítenek.

Milyen esetekben kell a gyermekemnek részt venni a szakértői bizottság vizsgálatán?

- ha a gyermeknek korai fejlesztésre van szüksége;

- ha felmerül a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség gyanúja;

- ha a gyermeknél a sajátos nevelési igény gyanúja merül fel, illetve annak megállapítása vagy kizárása szükséges. A sajátos nevelési igény jogosultsági kategória:

Mikor kell a járási pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottságához fordulni?

- Ha a gyermek 18 hónapnál fiatalabb, és a szakellátó szakorvosok által felállított diagnosztikai vélemény és terápiás javaslat alapján korai fejlesztésre van szüksége. Ekkor a járási szakértői bizottság vizsgálat nélkül kiállítja a szakértői véleményt, és végzi a további felülvizsgálatokat.

- Ha a gyermek a harmadik életévét betöltötte és felmerül a fejlődésbeli elmaradás, és/vagy a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség gyanúja.

Ha a járási szakértői bizottság megítélése szerint a gyermeknél sajátos nevelési igény valószínűsíthető, saját vizsgálatának dokumentációját és annak eredményeit, a vizsgálat alapján tett megállapításait, valamint a rendelkezésükre álló egyéb iratokat megküldi a megyei szakértői bizottság részére.

Mikor kell a megyei (fővárosi) szakértői bizottsághoz fordulni?

- Ha a gyermeknél felmerül a sajátos nevelési igény gyanúja.

- Ha gyermek sajátos nevelési igényű és felülvizsgálatra van szükség.

- Ha a gyermek súlyosan-halmozottan fogyatékos és ápoló-gondozó otthoni ellátásra van szüksége.

- Ha a gyermek három évnél idősebb, nem mehet óvodába, és további bölcsődei ellátásra van szüksége.

Ki kezdeményezheti a vizsgálatot?

A szakértői vizsgálat az Önök egyetértésével, a szakértői bizottság vizsgálata iránti kérelem kitöltésével indul. A vizsgálatot az óvoda (iskola), a bölcsőde, a család- és gyermekjóléti szolgálat/központ, a gyermekotthon, a területi gyermekvédelmi szakszolgálat, a nevelőszülői hálózat működtetője, a fogyatékos személyek ápoló-gondozó otthona, a fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye és nappali intézménye kezdeményezheti. Az Önök által aláírt kérelmet az intézmény megküldi a megfelelő szakértői bizottságnak.

Hogyan történik a vizsgálat?

A szakértői vizsgálat időpontját a bizottság határozza meg, és erről, valamint a szakértői vizsgálat helyéről levélben értesíti Önöket. A szakértői vizsgálat megkezdéséhez mindkét szülő együttes jelenléte szükséges. A vizsgálaton megjelent szülő képviselheti a távollévő szülőt. A szakértői vizsgálat során Önök kötelesek közreműködni, és a vizsgálaton jogosultak mindvégig jelen lenni.

A szakértői bizottság szakemberei elvégzik a gyermek komplex pszichológiai, pedagógiai-gyógypedagógiai, szükség szerint orvosi vizsgálatát. Majd a szakértői véleményben javaslatot tesznek a különleges bánásmódot igénylő gyermek ellátására, annak módjára, formájára és helyére, valamint az ellátáshoz kapcsolódó pedagógiai szakszolgálatok típusaira, a szükséges szakemberre és annak feladataira.

Forrás: Gyermekút Módszertani Kézikönyv, szerk. KEREKI Judit, EFOP 1.9.5 A kora gyermekkori intervenció ágazatközi fejlesztése projekt, Budapest, Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft., 2020.

Szabóné Harangozó Andrea