A szomatopedagógus

Ki a szomatopedagógus?

A szomatopedagógia szakirányon végzett gyógypedagógus (szomatopedagógus) mozgáskorlátozott gyermekek (és felnőttek) mozgáskoordinációs fejlesztésével foglalkozik. Részt vesz többek között a mozgáskorlátozott gyermekek korai intervenciójában, fejlesztő nevelésében, óvodai nevelésében, iskolai nevelésében-oktatásában, fejlesztő nevelésében-oktatásában.

Feladata:

Az adott gyermek mozgásos akadályozottságának javítása, megszüntetése, az egész személyiség fejlesztése az egyedi nevelhetőségi feltételek figyelembevételével. Kompetenciájába tartozik a fejlődés elősegítésére végzett komplex terápia (motoros, szenzoros, kognitív képességek, kommunikációfejlesztés); a szociális fejlesztés (magatartás, viselkedés, önállóság, közösségi személyiségvonások) és a környezeti adaptáció segítése.

A mozgásnevelés feladatai:

• A károsodott mozgási- és tartási funkciók helyreállítása, korrekciója, kompenzációja a fizioterápia eszközeivel.

• Egészségnevelés és motoros képességfejlesztés.

• Mindennapos tevékenységre nevelés, önkiszolgálás és eszközhasználat.

• A mozgássérüléssel kapcsolatban álló kommunikációs problémák motoros feltételeinek javítása.

Az utazótanárként dolgozó szomatopedagógus az integrált, inkluzív óvodákba, iskolákba járó mozgáskorlátozott gyermekek, tanulók fejlesztését, terápiáját és rehabilitációját végzi. Emellett kiemelt feladatai közé tartozik a gyermek pedagógusaival és szüleivel való folyamatos kapcsolattartás. Az integráló intézménybe való befogadás segítése, tanácsadás a tanulási, nevelési problémákkal kapcsolatban.

Szükség esetén a mozgásfejlesztést végző szakember gyermekneurológussal, ortopéd szakorvossal vagy gyermekrehabilitációs szakorvossal együttműködve javaslatot tesz a gyermek fejlődését támogató segédeszközök viselésére (sín, fűző stb.), melyek szakszerű alkalmazását megtanítja a szülőnek, és szükség esetén a gyermek ellátásában részt vevő szakembernek, pl. bölcsődei kisgyermeknevelőnek, óvodapedagógusnak, gyógypedagógusnak.

Milyen problémák esetén forduljunk szomatopedagógushoz?

- Ha a gyermek születése után felmerül a központi idegrendszer sérülése és az ennek következtében kialakuló motoros funkciók sérülésének lehetősége.

- Ha a gyermek mozgásfejlődésének területén lemaradást észlel.

- Ha a csecsemő vagy kisgyermek motoros (mozgásos) viselkedése eltér az átlagostól.

- Ha felmerül a gyanú, hogy a gyermek mozgássérült.

- Ha már diagnosztizálták a gyermek mozgássérülését.

Hol és hogyan juthatunk szomatopedagógiai ellátáshoz?

A szomatopedagógus a pedagógiai szakszolgálati feladatokat ellátó intézményekben, óvodákban, iskolákban, valamint az egészségügyi ellátórendszerben és magánellátás keretén belül egyaránt dolgozhat.

Ha a gyermeknél felmerül a mozgássérülés gyanúja, akkor további kivizsgálásra van szükség, melyre a házi gyermekorvos utalja be a gyermeket.

Amennyiben beigazolódik a gyanú a 0-3 éves korú gyermekek ellátása többnyire a területileg illetékes pedagógiai szakszolgálatnál történik az Önök jelentkezése alapján. A korai fejlesztést a megyei szakszolgálatoknál, illetve a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat Mozgásvizsgáló, Gyógypedagógiai Tanácsadó, Korai Fejlesztő, Oktató és Gondozó Tagintézményénél lehet igényelni:

- A gyermek 18 hónapos koráig nem szükséges a személyes megjelenés, a gyermek a korai fejlesztésre való jogosultságot megkaphatja gyermekneurológus, ortopéd szakorvos, vagy gyermekrehabilitációs szakorvos diagnosztikai és terápiás javaslata alapján.

- Ha a gyermek már elmúlt 18 hónapos vagy bölcsődébe, óvodába megy, a szakértői bizottság vizsgálata során megállapítja vagy kizárja a mozgásfogyatékosságot, fejlesztési javaslatot tesz a további terápiákkal kapcsolatban, és kijelöli az ellátó intézményt.

Abban az esetben, ha egy gyermek többségi, illetve együtt nevelést biztosító óvodába megy a pedagógiai szakszolgálatok helyett, utazó szomatopedagógus látja el a speciális megsegítését.

Forrás: Gyermekút Módszertani Kézikönyv, szerk. KEREKI Judit, EFOP 1.9.5 A kora gyermekkori intervenció ágazatközi fejlesztése projekt, Budapest, CSBO Nonprofit Közhasznú Kft., 2020.

Szabóné Harangozó Andrea