GYÖNGYHALÁSZ WORKSHOP

A Gyöngyhalász tematikus csoport célja:

A speciális szükségletű gyermeket nevelő családok gyakran egyedül maradnak feldolgozatlan fájdalmaikkal, problémáikkal. Célunk, hogy segítsük az érintett családokat elfogadni és kezelni a megváltozott, különleges élethelyzetüket, továbbá tapintatos, rugalmas szakmai támogatással erősítsük szülői kompetenciájukat saját erősségeik és erőforrásaik feltérképezésén keresztül. A foglalkozásokon közösen keresünk megoldást a szülőket foglalkoztató problémákra, segítünk kialakítani hatékony önsegítő stratégiáikat, megtalálni saját erőforrásaikat. Ez a támogató, érzékeny közösség lehetőséget teremt arra, hogy egymástól is tanuljunk ezekről a speciális élethelyzetekről.

Általános témáink:

• A szülővé válás folyamata, előzetes elvárások, szülői szerepek a megváltozott élethelyzetben.

• A bűntudat, szorongás érzésének enyhítése, feldolgozása.

• Otthoni szabályrendszer, mindennapi nevelési helyzetek, konfliktusok.

• Családi kapcsolatok, nevelési attitűdök hatása a gyermek fejlődésére.

• A nevelő, támogató eljárások összegyűjtése.

• Kora gyermekkori intervenciós lehetőségek, szolgáltatások megismerése a gyermek fejlődésének optimális támogatása érdekében.

• Ellátórendszer az egységes gyermekút szolgálatában.

• Érdekérvényesítés lehetőségei; erőforrások

• A közösség támogató ereje, befogadás, nyitottság.

Kiknek ajánljuk a workshopot?

Megkésett/eltérő fejlődésű gyermeke(ke)t nevelő/váró családoknak, (leendő) szülőknek (beleértve a nevelőszülőket, örökbefogadó szülőket), valamint a gyermek(ek) nevelésében résztvevő egyéb családtagokat – 0-6 éves korhoz kötődően.

A csoport működésének keretei:

10-12 fős tematikus nyitott illetve zárt csoportokban dolgozunk.

A szülőklub 5 alkalomból álló sorozat, de akár egyetlen találkozón is részt vehet az adott téma iránt érdeklődő szülő, gyermeket tervező, váró pár. A foglalkozások 4x45 percesek, közben rövid szünettel. Tematikus zárt csoport esetén havonta 1-2 alkalommal 4X45 perces workshopokat tervezünk.

A foglalkozásokat tréneri tapasztalattal, családterápiában vagy családokat segítő munkában képzett és gyakorlott szakember(ek) vezeti(k).

A találkozók menete:

A beszélgetést egy témaindító gondolatsorral kezdik, majd a szülők megoszthatják egymással véleményüket, tapasztalataikat. A foglakozásokon az ismereteket egy-egy csoportos, kiscsoportos, páros vagy egyéni gyakorlattal mélyítik el, amit a csoportvezető szakmai tanácsokkal, mentálhigiénés módszerekkel egészít ki.

Miért hasznos ez a szülőnek?

Lehetőség nyílik hasonló helyzetben lévő szülőkkel fontos, praktikus kérdésekről beszélgetni, olyan témákban elmélyedni, amik a korai életkorú gyermekek fejlődésével, sajátosságaival kapcsolatosak, a csecsemőkortól az iskolába lépésig tartó időszakban.

Támogató, elfogadó, tapintatos, rugalmas szakmai légkörben, szülőtársakkal közösen együttműködve megerősödnek a szülői kompetenciák, és fontos alapfogalmak tisztázására kerülhet sor. A gyermekneveléssel kapcsolatos gyakorlati kérdések mellett kapcsolati és családi struktúrák, határok, attitűdök áttekintésére is lehetőséget ad a szülőtársakkal közösen biztosított kapcsolati tér, meleg érzelmi légkör.

Jelentkezés:

Jelenleg nem hirdetünk workshopot, kérjük, látogasson vissza később!