Kiemelten tehetséges gyermekek ellátása

Kiemelten tehetséges gyermekek ellátása

A különleges bánásmódot igénylő gyermekek közé tartoznak a sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekek, a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő (BTM), valamint a kiemelten tehetséges gyermekek is. Kiemelten tehetséges gyermek (tanuló) az, aki átlag feletti általános vagy speciális képességek birtokában magas fokú kreativitással rendelkezik, és felkelthető benne a feladat iránti erős motiváció, elkötelezettség.

Milyen jelek utalhatnak arra, hogy óvodás gyermekem tehetséges?

- kiemelkedő a vizuális ábrázolása (pl. rajzolás, festés, gyurmázás);

- átlagon felüli zenei képesség;

- átlagot meghaladó matematikai képesség;

- korai spontán olvasástanulás;

- átlagot meghaladó mozgásos teljesítmény;

- kiemelkedő intellektus.

Hogyan vehet részt gyermekem a tehetségprogramban?

A gyermekkel foglalkozó intézmények vagy személyek (pl. óvodapedagógus, óvodapszichológus, sportegyesület, vagy művészeti képzést végző intézmény munkatársa) írásban jelezhetnek a gyermek vélt tehetségességéről a pedagógiai szakszolgálat felé. Ez a jelzés a szakszolgálaton belül tehetségkoordinátorhoz kerül, aki felveszi a kapcsolatot Önökkel és a jelzést beküldő pedagógussal. A tehetségprogramban való részvételhez az Önök beleegyezése szükséges.

Milyen szolgáltatásokat nyújt a pedagógiai szakszolgálat a tehetséges gyermekünk számára?

A kiemelten tehetséges gyermekek (tanulók) gondozása keretében a pedagógiai szakszolgálat feladata többek között:

- a korai tehetségfelismerés;

- a tehetségazonosítás;

- a gyermek személyiségfejlődésének támogatása;

- önismereti csoport vezetése;

- tanácsadás a szülők részére;

- konzultáció a pedagógusok részére;

- javaslat tehetségprogramban való részvételre.

A tehetséggondozó-koordinátor támogatja a tehetséges gyermekeket, emellett kapcsolatot tart a nevelési-oktatási intézmények iskolapszichológusaival, óvodapszichológusaival, a Nemzeti Tehetségponttal; és a tehetségfejlesztő műhelyek vezetői számára konzultációs lehetőséget biztosít.

Óvodáskorban a tehetséget csak valószínűsíteni lehet, így ebben az életkorban elsősorban az egyéni differenciáláson alapuló gazdagító programok lehetnek eredményesek a tehetséggondozásban. Ezek a programok a tehetségígéretek számára plusz foglalkozás és idő keretében biztosítják a tehetség megsegítését, gondozását.

Forrás: Gyermekút Módszertani Kézikönyv, szerk. KEREKI Judit, EFOP 1.9.5 A kora gyermekkori intervenció ágazatközi fejlesztése projekt, Budapest, Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft., 2020.

Szabóné Harangozó Andrea