Logopédiai ellátás

Logopédiai ellátás

Mikor van szükség logopédiai ellátásra?

- Ha a gyermek ajak- és/vagy szájpadhasadékkal, vagy más fejlődési rendellenességgel született;

- ha nem indul meg időben a beszéd (megkésett beszédfejlődés);

- ha nyelvfejlődés nem a tipikus utat követi, hanem eltér attól (nyelvi zavar);

- ha a gyermek beszéde még 5-6 éves korban is nehezen érthető (artikulációs zavar-pöszeség);

- ha a gyermeknek beszédészlelési és beszédértési problémái vannak;

- ha a gyermek óvodáskorban részképesség problémákkal küzd (diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia prevenció);

- ha a gyermek iskoláskorban részképesség problémákkal küzd (diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia reedukáció);

- nyelvlökéses nyelés esetén, melyet leggyakrabban a fogorvos, a fogszabályozó szakorvos fedez fel és javasolja a logopédust;

- diszfónia esetén (rekedt, fátyolos hang, hangszalagcsomó, stb.);

- ha a gyermek dadog vagy hadar.

Hol és hogyan történik a gyermekek ellátása?

A kommunikáció eltérő fejlődését változatos kóroki tényezők idézhetik elő (pl. halláskárosodás, központi idegrendszeri károsodás, anatómiai rendellenességek, autizmus, örökletes és környezeti tényezők). Ezek sokfélesége miatt a pontos diagnózis megállapításáért a gyermekek vizsgálatában különböző szakemberek vehetnek részt (pl. fül-orr-gégész szakorvos, gyermekneurológus, gyermekpszichiáter, logopédus, értelmileg akadályozottak pedagógiája szakirányon végzett gyógypedagógus, autizmus spektrum pedagógiája szakirányon végzett gyógypedagógus, pszichológus/klinikai szakpszichológus).

A komplex vizsgálat során állapítják meg, mi áll az eltérő beszédfejlődés hátterében. Amennyiben a gyermek kommunikációs képességének fejlődésében a tipikus fejlődésmenethez képest 18 hónapos korig legalább 3 hónapos elmaradás tapasztalható, a gyermek korai fejlesztése szükséges, amelyet a legközelebbi járási pedagógiai szakszolgálatnál vehetnek igénybe. 18-36 hónapos gyermek esetében logopédiai ellátást szintén a járási pedagógiai szakszolgálatnál kaphat a gyermek az Önök jelentkezése alapján.

Az óvodás és iskolás gyermekek logopédiai szűrővizsgálatát elsősorban az intézményen belül végzik el. Az óvodában a logopédus a gyermekek beszéd- és nyelvi fejlettségét méri a harmadik és ötödik életévükben. A hároméveskori logopédiai szűrés a nyelvi fejlettségre (receptív és expresszív nyelv), az ötéveskori szűrés elsősorban a beszédartikulációra, illetve az írott nyelvi (írás és olvasás) készültségre irányul. Amennyiben további logopédiai vizsgálatot igényel egy eset, a logopédus ott helyben el is végzi, és logopédiai ellátást is biztosít.

Súlyosabb esetekben szükség lehet a megyei pedagógiai szakszolgálat szakértői bizottságának, illetve az országos hatókörrel rendelkező Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat Beszédvizsgáló, Gyógypedagógiai Tanácsadó, Korai Fejlesztő, Oktató és Gondozó Tagintézménye szakértői bizottságának további vizsgálatára is.

Szülőként azzal segíthetjük gyermekünk fejlődését, ha együttműködünk az őt fejlesztő szakemberrel. Fontos, hogy a házi feladatot gyakoroljuk, hiszen így sokkal hatékonyabb lesz a terápia, gyermekünk beszéde és/vagy részképesség problémái gyorsabban javulnak.

Forrás: Gyermekút Módszertani Kézikönyv, szerk. KEREKI Judit, EFOP 1.9.5 A kora gyermekkori intervenció ágazatközi fejlesztése projekt, Budapest, Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft., 2020.

Szabóné Harangozó Andrea