Óvodapszichológiai (és az iskolapszichológiai) ellátás

Óvodapszichológiai (és az iskolapszichológiai) ellátás

Mi a feladata az óvoda- és iskolapszichológusnak?

A pedagógiai szakszolgálati intézményben az óvodapszichológiai (és az iskolapszichológiai) ellátás feladata a nevelési-oktatási intézményekben dolgozó pszichológusok munkájának összefogása és segítése, amelyet az óvodapszichológus- (és az iskolapszichológus-) feladatok koordinátora lát el.

Az óvoda- és iskolapszichológus az óvodában és az iskolában, a pedagógiai folyamatban megjelenő problémák, akadályok megértésében, okainak feltárásában, és szükség esetén a problémák korrekciójában segít saját eszközeivel. Szülői engedély mindenfajta óvoda- és iskolapszichológiai szolgáltatáshoz előzetesen szükséges. Önöknek joga és lehetősége van arra, hogy bármely – a gyermeküket érintő – beavatkozás előtt tisztában legyenek annak okával, fontosságával, következményeivel.

Milyen problémák esetén fordulhatunk az óvoda- és iskolapszichológushoz?

- ha a gyermeknek beilleszkedési nehézsége van;

- nehezen alakít ki társas kapcsolatokat;

- az óvodában vagy az iskolában szorong;

- agresszív, indulatkezelési nehézségei vannak;

- motiválatlan, érdektelen, alulteljesít, szétszórt, figyelmetlen,

- kortársbántalmazást, iskolai vagy online zaklatást élt át,

- gyakori, ismétlődő konfliktusa van a társaival;

- váratlan, súlyos élethelyzetbe (családi vagy iskolai krízishelyzetbe) került.

Miben segít az óvoda- és iskolapszichológus?

A pszichológus megpróbálja a felmerülő problémát a lehető legalaposabban, többféle oldaláról megismerni. Segítséget nyújt a gyermeknek saját maga és problémája megértésében, valamint tanácsot ad, ő maga mit tud tenni a megoldásért.

Segít a szülőnek is megérteni gyermekét, tanáccsal látja el, a szülő miként vehet részt a probléma megoldásában. Sőt a gyermeket oktató pedagógust is informálja a helyzetről, ötleteket, eszközöket ad neki is a megoldáshoz. Viszont a pszichológusnak titoktartási kötelezettsége van: kizárólag akkor beszélhet a feltárt problémákról a pedagógussal, ha ez a gyermek óvodai vagy iskolai jólléte szempontjából nélkülözhetetlen, és a szülő vagy a gyermek erre kifejezetten felhatalmazza.

A pszichológus a problémafeltárást és segítségnyújtást konzultációs (tanácsadói) keretek közt végzi. Amennyiben az eset nem kezelhető ezen kereteken belül (pl: pszichiátriai, pszichoterápiás, gyógypedagógiai, családterápiás, stb. javallat esetén), a gyermeket és/vagy a családot a megfelelő szakemberhez irányítja.

Forrás: Gyermekút Módszertani Kézikönyv, szerk. KEREKI Judit, EFOP 1.9.5 A kora gyermekkori intervenció ágazatközi fejlesztése projekt, Budapest, Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft., 2020.

Szabóné Harangozó Andrea