A Gyermekút projektről

Az EFOP 1.9.5 A kora gyermekkori intervenció ágazatközi fejlesztése kiemelt projekt célja a kisgyermekek és családjaik hatékonyabb, magasabb színvonalú ellátáshoz, valamint a szükségleteikhez igazodó szolgáltatásokhoz való mielőbbi hozzájutásának biztosítása, különös tekintettel a speciális ellátási szükségletekre. Hosszú távon egy koordinált, integrált szolgáltatói modell kialakítása valósul meg annak érdekében, hogy minden gyermek megfelelő testi, intellektuális, szociális és érzelmi fejlettségi szint birtokában kezdje el tanulmányait. E célkitűzés eléréséhez az egészségügyi, a szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti és a köznevelés területén dolgozó szakemberek együttes, összehangolt és egymásra épülő tevékenységére, valamint a szakemberek és a szülők/gondozók, családok együttműködésére van szükség.

A kora gyermekkori ellátórendszer hatékonyabb és eredményesebb működése érdekében kialakításra kerül az egységes gyermekút, amelyben a különböző szakterületekhez tartozó kora gyermekkori intervencióval foglalkozó szakemberek együttműködése és a továbbküldési utak pontosan szabályozottak. Az eltérő, megkésett fejlődésű gyermekek problémájának minél korábbi életkorban történő felismerése, a probléma azonosítása és a diagnózis pontos felállítása érdekében egységes szűrési, mérési, vizsgálóeljárások, valamint irányelvek, protokollok kerülnek bevezetésre. A gyermeki fejlődésről, illetve a fejlődési eltérések felismeréséről való tudás a kora gyermekkori intervencióban részt vevő szakemberek kompetenciáinak növelését, egységes szemléletük kialakítását igényli. Fontos szempont a partneri együttműködés megteremtése a családokkal, a szülők fokozottabb bevonása, informálása, valamint a gyermekekkel foglalkozó szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása, különös tekintettel a szolgáltatáshiányos területeken megvalósuló szolgáltatás eljuttatására.

Útjára indított weboldalunkkal tájékoztatjuk Önöket munkánkról, eredményeinkről, sikereinkről – abban a reményben, hogy hatékonyan tudjuk segíteni, támogatni az Önök szakmai munkáját. Mindezt annak érdekében tesszük, hogy hazánkban megvalósulhasson a kora gyermekkori intervencióban érintett szakterületek, szakágak együttműködése, a jól követhető gyermekút kialakítása. Bízunk benne, hogy Önök is részesei lesznek annak a tudásláncnak, amelyet a gyermekekért építünk!

Honlapunkat folyamatosan bővítjük, jelenleg aktuális képzéseinkről olvashat bővebben.

A projektet megvalósító konzorcium:

  • Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft., konzorciumvezető
  • Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, konzorciumi partner
  • Klebelsberg Központ, konzorciumi partner
  • Magyar Államkincstár, konzorciumi partner
  • Országos Közegészségügyi Intézet, konzorciumi partner
  • Oktatási Hivatal, konzorciumi partner

A projekt címe: A kora gyermekkori intervenció ágazatközi fejlesztése

A szerződött támogatás összege: 5 372 391 364 Ft

A támogatás mértéke: 100%

Projekt fizikai befejezésének dátuma: 2022. szeptember 30.

A projekt azonosító száma: EFOP-1.9.5-VEKOP-16-2016-00001